அருள்மிகு ஈச்சனாரி விநாயகர் கோவில்- கோயம்புத்தூர்

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற சுமார் 500 ஆண்டுகள் பழமையான ஈச்சனாரி விநாயகர் கோவிலின் சிறப்புக்கள் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Source link

Leave a Comment