இன்று பங்குனி வளர்பிறை சதுர்த்தி: விரதம் இருந்தால் தீரும் பிரச்சனைகள்

தெய்வீக மாதமாக இருக்கும் பங்குனி மாதத்தில் வரும் வளர்பிறை சதுர்த்தி தினத்தில் விரதம் இருந்து விநாயக பெருமானை வழிபடுவதால் நன்மைகள் பல உண்டாகிறது.

Source link

Leave a Comment