காலசம்ஹாரமூர்த்தி அருளும் திருக்கடையூர் திருத்தலம்

சித்திரை மாதம் மக நட்சத்திரத்தில் கால சம்ஹார பெருவிழாவும், சித்திரை பவுர்ணமியில் தீர்த்த வைபவமும் இத்தலத்தில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

Source link

Leave a Comment