குலதெய்வம் எது என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவும் மந்திரம்

இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் சொல்லி வந்தால் நம்முடைய குலதெய்வ தரிசனம் நம்முடைய கனவில் கிடைக்கும். அல்லது குலதெய்வம் பற்றிய விவரம் யார் மூலமாகவோ அறிய வரும்.

Source link

Leave a Comment