சங்கடஹர சதுர்த்தியான இன்று சொல்ல வேண்டிய கணபதி துதி

விநாயகருக்கு எளிதாக கிடைக்கக் கூடிய அருகம்புல் மிக விருப்பம். அருகு வைத்து விநாயகரை வழிபட்டால் பிறவிப் பிணி நீங்கி, இன்பம் பெருகும்.

Source link

Leave a Comment