சித்திரை திருவிழா: தல்லாகுளம் கோவிலில் முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டது

கள்ளழகர் கோவில் சித்திரை பெருந்திருவிழா முகூர்த்தக்கால் தல்லாகுளம் கோவிலில் நடப்பட்டது. 14-ந்தேதி தங்கப் பல்லக்கில் கள்ளழகர் மதுரைக்கு புறப்படுகிறார்.

Source link

Leave a Comment