திருக்கோடீஸ்வரர் திருக்கோவில் – திருக்கோடிக்காவல்

இத்தலத்தில் செய்யும் தியானம், ஹோமம், ஜபம், எல்லாம் மும்மடங்காகப் பலிக்கின்ற பெருமையுடைய தலம். சனிபகவானும் எமனும் எதிரெதிர் சன்னதியில் அருள்கின்ற தலம்.

Source link

Leave a Comment