தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது

தொட்டியம் மதுரைகாளியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. ஆயிரம் பானைகளில் பொங்கல் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

Source link

Leave a Comment