நல்லதே நடக்கும் | Nallathey Nadakkum

செய்திப்பிரிவு

Published : 25 Mar 2022 05:41 am

Updated : 25 Mar 2022 05:42 am

 

Published : 25 Mar 2022 05:41 AM
Last Updated : 25 Mar 2022 05:42 AM

nallathey-nadakkum


ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை ‘இந்து தமிழ் திசை’யின் கருத்துகள் அல்ல

Source link

Leave a Comment