நல்லதே நடக்கும் | Will be fine

செய்திப்பிரிவு

Published : 06 Mar 2022 06:22 am

Updated : 06 Mar 2022 06:23 am

 

Published : 06 Mar 2022 06:22 AM
Last Updated : 06 Mar 2022 06:23 AM

will-be-fine


ராசி பலன், ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படும் பலன்கள் அனைத்தும் ஜோதிடரின் கணிப்புகளே. அவை ‘இந்து தமிழ் திசை’யின் கருத்துகள் அல்ல

Source link

Leave a Comment