பங்குனி மாதத்தில் விரதம் இருந்து வழிபாடு செய்தால் துன்பங்களை தீர்ப்பாள் சமயபுரத்தாள்

பங்குனி மாதத்தில், விரதம் இருந்து சமயபுரம் வந்து மாரியம்மனை தரிசித்துப் பிரார்த்தனை செய்வது இன்னும் விசேஷமானது என்றும் மும்மடங்கு பலன்களை வழங்கக் கூடியது என்றும் சொல்கிறார்கள்.

Source link

Leave a Comment