பைரவரை எந்த நேரத்தில் விரதம் இருந்து வழிபட்டால் என்ன பலன்?

பைரவப் பெருமானுக்கு சிறு துணியில் மிளகை சிறு மூட்டையாகக் கட்டி நல்லெண்ணெய் அகல் தீபத்தை ஏற்றி வழிபட எல்லா வளமும் பெருகும்.

Source link

Leave a Comment