முருகனுக்கு செய்யும் காணிக்கைகளும்…பலன்களும்…

பழனி பகுதியை ஆண்ட மன்னர்கள் முருகப்பெருமானுக்காக இடைவிடாது பூஜைகள் பல செய்தும், நிலங்களை தானமாகவும் வழங்கினர். இதனை கல்வெட்டுகள் விளக்குகின்றன.

Source link

Leave a Comment