ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதல்

ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. ராகு-கேது பூஜை நடக்கும் மண்டபங்கள் பக்தர்களால் நிரம்பியிருந்தது.

Source link

Leave a Comment