தினப் பொருத்தம் | திருமண பொருத்தம்

தினப் பொருத்தம் என்பது கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே விட்டுக் கொடுத்தல் சகிப்புத்தன்மை போன்றவற்றை கூறுகிறது இந்த பொருத்தம் அமைந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் திருநாளாக அமையும் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே சண்டை வராமல் குடும்ப வாழ்க்கையை காப்பது இந்த பொருத்தமாகும் தினப் பொருத்தம் கணக்கிடும் முறை :- பெண்ணின் நட்சத்திரத்தில் இருந்து ஆணின் நட்சத்திரத்தை எண்ணி வர வேண்டும் அவ்வாறு எண்ணி வருவதை 9 ஆல் வகுத்தால் நமக்கு இரட்டைப்படை எண் கிடைக்க வேண்டும் அதாவது … Read more

கணப் பொருத்தம் | Gana Porutham

கணப்பொருத்தம் ஜோதிடத்தில் கணப்பொருத்தம் என்பது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவை 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் பொருந்தும் அவை 1. தேவ கணம் 2. மனித கணம் 3. ராட்சஸ கணம் கணப்பொருத்தம் என்பது குணத்தை குறிக்கக்கூடிய பொருத்தமாகும் ஆண் மற்றும் பெண் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் குணங்களை குறிக்கக்கூடியது கண பொருத்தம் இருந்தால் ஒருவருக்கொருவர் சகிப்புத்தன்மையுடன் வாழ்வார்கள் கணப்பொருத்தம் இருந்தால் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து குடும்ப வாழ்க்கை சுகமாக நடத்துகிறார் தேவ கணத்தில் வரும் நட்சத்திரங்கள் அஸ்வினி … Read more

தினப்பொருத்தம் Thirumana Porutham

தினப் பொருத்தம் என்பது கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே விட்டுக் கொடுத்தல் சகிப்புத்தன்மை போன்றவற்றை கூறுகிறது இந்த பொருத்தம் அமைந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் திருநாளாக அமையும் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே சண்டை வராமல் குடும்ப வாழ்க்கையை காப்பது இந்த பொருத்தமாகும் தின பொருத்தத்தை கணக்கிடும் முறை :- பெண்ணின் நட்சத்திரத்தில் இருந்து ஆணின் நட்சத்திரத்தை எண்ணி வர வேண்டும் அவ்வாறு எண்ணி வருவதை 9 ஆல் வகுத்தால் நமக்கு இரட்டைப்படை எண் கிடைக்க வேண்டும் அதாவது … Read more

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!